Uw maatschappelijke betrokkenheid tonen door kunst te ondersteunen? U helpt ons onze activiteiten voort te zetten én uit te breiden. KunstHalte 6 wordt volledig door de vrijwillige inzet van medewerkers en bestuur gerund. KunstHalte 6 maakt deel uit van Stichting Beeldende Kunst Westland.

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door sponsoring, giften van fondsen en donateurs. Wij zijn ambitieus en willen verder groeien in activiteiten en ons bereik. Wij doen ons werk met enthousiasme en kennis van zaken. Laten we samen beeldende kunst nóg beter op de Westlandse kaart zetten, door exposities, cultuureducatie en projecten op locatie.

Word vriend van KunstHalte 6

Vrienden zijn voor KunstHalte 6 heel belangrijk. Door financiële ondersteuning maakt u onze activiteiten mede mogelijk. Wordt u ook vriend van onze stichting? U ontvangt dan onze maandelijkse digitale nieuwsbrief en vooral heel veel dank! Met een donatie vanaf € 25,00 per jaar bent u ons zeer behulpzaam. Natuurlijk staat het u vrij om meer te doneren.

Word sponsor

Sponsoring is een mogelijkheid, maar ook kunt u er als bedrijf voor kiezen om te doneren. U wordt bedrijfsvriend door een donatie vanaf € 100,00.

Word lid van de Club van 12+

Voor een vast bedrag per maand kunt u beschikken over een scala aan faciliteiten, wij nemen dit graag met u door.

Wordt u sponsor, dan ontvangt u onze nieuwsbrief, vermelden wij uw bedrijfsnaam op onze website met een link naar uw eigen website en laten wij via onze sociale media en nieuwsbrief aan onze volgers weten dat u ons steunt.

Direct sponsor of lid van de Club van 12+ worden?

Geef uw gegevens aan ons door via info@kunsthalte6.nl en maak uw donatie over naar rekeningnummer NL79 RABO 0368.162.133 ten name van Stichting Beeldende Kunst Westland, onder vermelding van ‘vriend’ of ‘sponsor’.

KunstHalte 6 maakt deel uit van Stichting Beeldende Kunst Westland. Wij staan bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Per 1 januari 2014 is het van belang inzicht te bieden in de jaarcijfers.

WAT IS HET BELASTING VOORDEEL VOOR DONATEURS VAN EEN CULTURELE ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

BESTUUR

Voorzitter: Piet Smal
Secretaris: Astrid van Staalduinen
Penningmeester: Pierre van den Ende
Vrijwilligers coördinator: Conny van Kan
Algemeen bestuurslid: Martin Groen

Beloningsbeleid

Medewerkers en bestuur werken vrijwillig en dus onbezoldigd.

Doelstelling

Het stimuleren van de beleving van en de participatie aan beeldende kunst in Westland.

WETTELIJKE ANBI-GEGEVENS

Stichting Beeldende Kunst Westland
Fiscaal nummer: 8159.83.487

Contactgegevens
info@kunsthalte6.nl
Zuideinde 6
2671 MH Naaldwijk

Deze bedrijven steunen ons