Vanaf 17 juni wordt onze galerie vier weekenden gevuld met zeer gevarieerd werk van
leerlingen en eindexamenkandidaten van middelbare scholen uit het Westland. Zowel ISW
Hoogeland als Lentiz|Floracollege zonden elk twintig tekeningen en schilderijen in van
leerlingen.

Deze jongeren volgen het vak CKV of deden onlangs examen in het vak
Beeldende Vorming. Met elkaar hebben ze een selectie gemaakt voor deze expositie, onder
begeleiding van hun docent Petra Olsthoorn (ISW) of Martin Groen (Flora).

De opening wordt op zaterdag 17 juni om 15.00 uur verzorgd door Martin Groen. Iedereen
is hierbij welkom.